ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

Kathleen Buytaert, Perlyn, Viaductstraat 9, 8820 Torhout

kathleen@perlyn.be, 0486 71 70 14

BE 0552 595 835

Door het plaatsen van een bestelling bij Perlyn, gaat de klant akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

 1. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties bij Perlyn of via de website www.perlyn.be met betrekking tot de aangeboden producten.

Door een bestelling te plaatsen bij Perlyn aanvaardt de klant deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen pas van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

 

 1. BTW

Perlyn geniet van de bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen, er mag dus geen BTW in rekening gebracht worden aan onze klanten.

 

 1. Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief verzendingskosten. De prijzen, en eventuele actie, zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt.

Perlyn houdt zicht het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren indien nodig. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil als korte tijd later een al aangekocht product afgeprijsd blijkt. Perlyn doet zijn uiterste best om alle prijzen correct weer te geven. Toch kan het dat er een foutieve prijs wordt weergegeven. Deze zullen we zo snel mogelijk verbeteren en zijn niet bindend voor ons. Dit zijn menselijke fouten.

Het is mogelijk dat er op de foto’s elementen staan die niet in de prijs inbegrepen zijn.

Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven.

 

 1. Aanbod

Wij fotograferen onze producten op een professionele manier. Toch kan er  kan altijd een verschil zijn tussen foto en werkelijkheid (bijvoorbeeld kleurverschil, verschil in grote,…). Perlyn kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Wij doen ons uiterste best om onze info en voorraad correct weer te geven en bij te houden. Mocht er toch een foutje in geslopen zijn, dan brengen we u hiervan via mail op de hoogte.

Perlyn is niet verantwoordelijk voor manifeste materiële fouten, invoer-, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan op elk moment aangepast of ingetrokken worden door Perlyn.

Perlyn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

 

 1. Bestellingen en betalingen

Voor betaling kan men kiezen uit volgende mogelijkheden: vooraf overschrijven, bankcontact of betalen bij afhalen.

Materialen om een order te maken worden pas besteld en bestellingen worden pas gemaakt en vervolgens verzonden na het ontvangen van het volledig verschuldigde bedrag.

 

 1. Verzending/levering

Verzendingen gebeuren via Bpost.

Vanaf een bestelling van €60 zijn er voor België geen verzendkosten.

Perlyn is niet verantwoordelijk voor vertragingen of verlies bij Bpost zelf.

Het correct doorgeven van het leveringsadres valt onder de verantwoordelijkheid van de koper.

Tarieven voor verzending buiten België kunnen opgevraagd worden via kathleen@perlyn.be.

Bestellingen kunnen ook afgehaald worden.

 

 1. Leveringstermijn

We verzenden je bestelling, na ontvangst van de volledige betaling, binnen de 5 werkdagen tenzij anders doorgegeven. Voor gepersonaliseerde producten moet u rekenen op een levertermijn van een tweetal weken op voorwaarde dat we alle materialen op voorraad hebben. Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte.

 

 1. Beschadiging, diefstel of verlies

Perlyn is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstel of verlies van goederen tijdens de verzending met Bpost.

 

 1. Garantie

De wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop aan de eerste eigenaar. Bij wederverkoop vervalt de garantie. Om een beroep te doen op de garantie moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Als zich een probleem voordoet met een artikel dat u aankocht bij Perlyn en je kan aantonen dat dit buiten jouw schuld om is gebeurd, dan moet de klant Perlyn zo snel mogelijk inlichten door te mailen naar kathleen@perlyn.be. Dit binnen 8 werkdagen na ontvangst van je bestelling. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor dit ontworpen werd, het niet naleven van gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikels met een kortere levensduur of slijtageartikelen.

De eventuele vergoeding hiervoor aan de koper kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te hebben, behoudens tegenbewijs door de klant.

Indien een product defect is door een productiefout valt dit onder garantie. Nadat de klant de artikelen terugzendt of bij ons binnen bracht, zullen wij dit samen met onze leverancier bespreken of het al dan niet om een productiefout gaat of om normale slijtage. Wanneer er effectief sprake is van een productiefout wordt u hierover ingelicht  en zetten wij de fout recht. Wanneer er sprake is van normale slijtage kunnen wij de klachten helaas niet vergoeden.

De garantie is niet overdraagbaar.

Verkleuren van metalen onderdelen valt niet onder deze garantie. Dit is natuurlijk proces dat te maken heeft met de zuurtegraad van je huid.

 

 1. Afzien van je aankoop

De klant heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De goederen dienen in oorspronkelijke staat te zijn. Als de klant hierop beroep wil doen, stuur je een mail naar kathleen@perlyn.be. De goederen worden op eigen risico en kosten teruggestuurd naar Perlyn, Viaductstraat 9, 8820 Torhout. Van zodra we de goederen ontvangen hebben, in originele en onbeschadigde staat, wordt het bedrag teruggestort.

Bovenstaande geldt niet voor maatwerk en gepersonaliseerde artikels.

 

 1. Privacy

We behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet aan derden doorgeven, verhuren of verkopen. Perlyn zal deze enkel gebruiken om de afgesloten overeenkomst uit te voeren, je bestelling te verwerken, nieuwsbrieven te versturen en reclame- en /of marketingdoeleinden.

De klant heet het recht om zijn/haar gegevens in te kijken en een rechtzetting of schrapping ervan te vragen. Dit kan door te mailen naar kathleen@perlyn.be.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven tot op het moment van volledige betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Perlyn. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

De klant verbindt er zicht toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Perlyn te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou kunnen komen leggen.

Geen enkele info of foto’s van onze website mag gebruikt of gekopieerd worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

 

 1. Coockies

We gebruiken enkel die cookies die van toepassing zijn om de goede werking van onze website te garanderen. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 1. Wijziging voorwaarden

Perlyn kan de algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeven wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

 

 1. Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluiten de rechtbanken van ons rechtsgebied bevoegd.